Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns – Hjärnkoll bjuder in till frukostseminarium om psykisk ohälsa bland äldre

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi uppmärksammar psykisk ohälsa bland äldre och lyfter vägar mot bättre bemötande och ökad kunskap om målgruppen.

 

Hör ambassadörerna Kerstin Fjärrfors och Mona Noreklint berätta om sina erfarenheter av allvarlig psykisk ohälsa, som fick hela livet att stanna upp.

För Kerstin ledde ett stort ansvar för sin dotter med bipolär sjukdom tillsammans med hårt arbete och politiska uppdrag, fram till en utmattningsdepression. Mona har målmedvetet arbetat sig tillbaka till ett liv där hennes psykiska hälsa nu är bättre än före hennes psykos. Hon berättar hur hon har hanterat situationen att leva med psykisk (o)hälsa och samtidigt vara (o)frivilligt singel.

Möt Kerstin och Mona

Vår ambassadör Mona. Foto: Susanne Boman.

Kerstin och Mona är två av Hjärnkolls utbildade seniorambassadörer
som utifrån egna erfarenheter arbetar för att öka kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre och sprida en mer verklighetsnära bild av seniorer. Med hjälp av deras berättelser bryter vi stigma kopplat till psykisk ohälsa och lär oss hur vi på ett mer hälsofrämjande sätt kan bemöta äldre.

Under seminariet får du ta del av kortare sammandrag av Kerstins och Monas livsberättelser tillsammans med information om hur du kan boka någon av Hjärnkolls seniorambassadörer för en föreläsning i din egen organisation.

Vid seminariet medverkar landshövding och före detta äldreministern Maria Larsson. Deltar gör också Susanne Rolfner Suvanto, som tidigare var regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, samt representanter från Örebro kommun och Region Örebro.

Seminariet är ett samarbete mellan Örebro Kommun, Region Örebro Län, Hjärnkoll och Sensus.

Tid: Fredag 1/12, klockan 8.15-9.15.
Frukost serveras från klockan 7.45.
Lokal: Tegelbruket, Lertagsgatan 2, Örebro.

Anmäl dig här.

För mer information: karin.forsberg@hjarnkoll.se eller 08-120 488 18.