Riv 65-årsgränsen!

Psykisk hälsa och ohälsa har ingen åldersgräns. I praktiken är det ändå så att många slår i det osynliga 65-årstaket. Trots att fler drabbas av depression efter 65-års dagen än före och att andelen självmord är bland de högsta så får inte äldre det stöd som de behöver.

Bli bättre på att möta äldre med psykisk ohälsa med stöd av Hjärnkolls seniorambassadörer! Det finns mycket du som arbetar inom äldreomsorgen, primärvården och geriatriken kan göra för att förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa. Det finns mycket som du i föreningslivet, kyrkan, studieverksamheten och på andra mötesplatser kan göra för att stärka den psykiska hälsan hos äldre.

Ett sätt att utveckla stödet är att boka en seniorambassadör hos Hjärnkoll. En seniorambassadör har lång livserfarenhet, erfarenhet av egen psykisk ohälsa eller som anhörig. Flera seniorambassadörer har också professionell erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg.

Med en seniorambassadör får du en unik kunskap och inblick i hur psykisk ohälsa kan upplevas. Vad som är ett bra bemötande och vad som är viktigt för dig att tänka på i ditt möte med äldre. Seniorambassadörerna kan ge dig och er en inspiration för det fortsatta utvecklingsarbetet och vara ett bollplank.

Våra ambassadörer är kvinnor och män med erfarenhet av psykos, depression, bipolär sjukdom, ADHD, suicid, OCD både egen och som anhörig. Finns från Harads och Luleå i norr till Malmö i söder.

På Hjärnkoll samarbetar vi med flera viktiga aktörer inom området äldre och psykisk ohälsa. Vi kan därför skräddarsy ett upplägg som passar just er.

Boka en ambassadör

Hjärnkollambassadörerna föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och bidrar med värdefulla strategier och verktyg som din arbetsplats kan ha nytta av. Du kan boka en ambassadör för en kortare föreläsning eller för en halv- eller heldagsutbildning. Vi har över 350 ambassadörer i hela landet, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Flera är särskilt inriktade på att föreläsa och utbilda i arbetslivet. 

Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, hör av dig till: info@hjarnkoll.se, 08-120 488 46, 08-120 488 54.

Boka ambassadör här