Hjärnkoll – från en kampanj till ett riksförbund

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att  alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa.

Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH. Sedan 2015 är vi ett riksförbund. Vårt arbete leds av en styrelse. Riksförbundet har också ett kansli

Runt om i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.