Statistik och rapporter

Kampanjen Hjärnkoll tog under åren 2009-2014 fram ett antal rapporter och undersökningar som behandlar ämnet psykisk ohälsa. Dessa kan du ta del av genom att ladda ner och läsa här.

 

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa

Hjärnkolls senaste befolkningsundersökning visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten.

Titel: Befolkningens attityder till personer med psykisk ohälsa (2009-2013)

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF

 

Samband mellan psykisk ohälsa och otrygg ekonomi

Personer med psykisk funktionsnedsättning har väsentligt lägre inkomster, är mer beroende av bidrag och har mindre marginaler jämfört med befolkningen som helhet. Otrygg ekonomi under lång tid ökar risken för ohälsa, samtidigt som ohälsa kan innebära försämrad ekonomi och försvårad återhämtning.

Titel: Minuskontot – rapport om psykisk ohälsa och ekonomiska villkor

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF

 

Svår ängslan, oro eller ångest ger sämre arbetsvillkor

En ny SCB-undersökning från kampanjen Hjärnkoll visar att 285 000 personer, 25-64 år, lever med svår ängslan, oro eller ångest. En situation som gör att man oftare är visstidsanställd, saknar inflytande på sin arbetsplats eller helt saknar anställning. Arbetsgivare behöver engagera sig mer för att främja psykisk hälsa och inkluderande arbetsplatser för att vi ska få ett hållbart arbetsliv.

Titel: Svår ängslan, oro eller ångest ger sämre arbetsvillkor

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF

Chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är

Sju av tio chefer underskattar omfattningen av psykisk ohälsa i arbetslivet, trots att det idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nio av tio chefer tycker att det är viktigt att kunna stödja medarbetare med psykisk ohälsa. Men nästan hälften saknar tillräcklig kunskap och lika många saknar fungerande rutiner.

Titel: Chefers kunskaper, attityder och beteende – jämförande 2012

Ladda ner rapporten som PDF

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Det görs för lite för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet, vilket kostar svenska företag och samhälle miljarder varje år. Det visar denna rapport från Hjärnkoll som presenterades i samband med ett riksdagsseminarium. Rapporten visar att aktiva insatser vid psykisk ohälsa är mycket lönsamma för företag. Hjärnkoll uppmanar organisationer till mer förebyggande arbete och mer agerande.

Titel: Ekonomisk rapport – Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF

 

Var tredje mår psykiskt dåligt av krav på jobbet

Hjärnkolls undersökning visar att var tredje person upplever att deras psykiska hälsa påverkas negativt av prestationskraven på deras arbetsplats. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut som fattas på jobbet. Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som mår bra och känner sig delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar.

Titel: Prestationskrav, förebyggande arbete och psykisk ohälsa på jobbet

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF

 

Tre av fyra hemlighåller sin psykiska ohälsa

Tre av fyra personer hemlighåller sin psykiska ohälsa för sin omgivning. Nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de väl berättat.

Titel: Upplevd diskriminering bland personer med psykisk ohälsa (2012)

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF

 

Dialog förbättrar delaktighet i vården

Hjärnkolls utvärdering visar att de trehundra medarbetare som har genomgått Psykiatri Skånes dialogutbildning är positivare till patienternas delaktighet och till personer med psykisk ohälsa.

Titel: Dialogutbildning i Skåne förbättrar delaktighet

Ladda ner rapporten i Word
Ladda ner rapporten som PDF