Två kvinnor sitter i en soffa vända mot varandra, i samtal.

Hillevi och AnnKatrin är två av Hjärnkolls seniorambassadörer.

Psykisk ohälsa känner ingen ålder

Psykisk ohälsa har ingen åldersgräns. Många äldre lider av psykisk ohälsa och mörkertalet är stort. Trots att fler drabbas av depression efter 65-års dagen än före och att andelen självmord är väldigt hög, så får inte äldre det stöd som de behöver.

Vill du bli bättre på att  bemöta äldre med psykisk ohälsa? Med stöd av Hjärnkolls seniorambassadörer kan du lära dig att hantera behoven hos äldre personer som av olika anledningar mår psykisk dåligt. Det finns nämligen mycket som du inom äldreomsorg, primärvård, geriatrik, föreningsliv, kyrkan, studieverksamhet och på andra mötesplatser kan göra för att förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa.

Ett sätt att utveckla stödet är att boka en seniorambassadör hos Hjärnkoll. En seniorambassadör har lång livserfarenhet och har själv levt med psykisk ohälsa, eller varit närstående till någon med psykisk ohälsa. Flera seniorambassadörer har också professionell erfarenhet av att ha arbetat inom vård och omsorg. En seniorambassadör kan därför ge dig en unik kunskap och inblick i hur psykisk ohälsa kan upplevas. Du får också  verktyg för hur du bemöter äldre på ett sätt som främjar deras psykiska hälsa. Seniorambassadörerna kan ge dig och er en inspiration för det fortsatta utvecklingsarbetet och vara ett bollplank.

Våra ambassadörer är personer med erfarenhet av bland annat psykos, depression, bipolär sjukdom, ADHD, suicid och OCD, både egenupplevt och som anhörig. De finns i hela landet, från Harads och Luleå i norr till Malmö i söder.

På Hjärnkoll samarbetar vi med flera viktiga aktörer inom området äldre och psykisk ohälsa. Vi kan därför skräddarsy ett upplägg som passar just er.

Boka en ambassadör

Hjärnkollambassadörerna föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och bidrar med värdefulla strategier och verktyg som din arbetsplats kan ha nytta av. Du kan boka en ambassadör för en kortare föreläsning eller för en halv- eller heldagsutbildning. Vi har över 350 ambassadörer i hela landet, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Flera är särskilt inriktade på att föreläsa och utbilda i arbetslivet. Mer information och prislista hittar du här. 

Har du frågor om ambassadörer eller ambassadörsbokning, hör av dig till: info@hjarnkoll.se,
08-120 488 46, 08-120 488 54.

Fyll i en intresseanmälan.