Fortsatt utbildning för seniorambassadörer

Hjärnkolls seniorambassadörer bidrar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre. Då ambassadörerna har ett mycket viktigt uppdrag och möter många olika målgrupper, får de regelbundet genomgå fortbildning

I början av december samlades våra seniorambassadörer för en fortbildningsdag där vi diskuterade psykisk ohälsa ur ett äldreperspektiv och hur vi vill öka förståelsen för äldres olika livsvillkor och behov. Våra seniorambassadörer är alla över 60 år och utbildade Hjärnkollambassadörer sedan tidigare, men har i olika steg fortbildats för att kunna berätta specifikt om psykisk ohälsa kopplat till att vara senior. Under fortbildningsdagen arbetade vi vidare med att lyfta fram äldreperspektivet i ambassadörernas berättelser, och fundera på vad de alla vill förmedla på det temat. Nu är de alla ytterligare rustade för att åka ut och föreläsa inom det här viktiga området!