”Ta hand om dig, och bli en glad pensionär!”

Den 1 december anordnade Hjärnkoll tillsammans med Örebro kommun och Region Örebro län ett frukostseminarium för att belysa psykisk ohälsa bland äldre. I en knökfull sal lyftes både behov av politiska förändringar och personliga berättelser om att drabbas av psykisk ohälsa.

Två av Hjärnkolls seniorambassadörer, Mona Noreklint och Kerstin Fjärrfors, delade med sig av sina livsöden som väckte både sorg och skratt. Mona berättade om att hon var tvungen att fortsätta jobba efter 65 för att få en rimlig pension efter tidigare sjukskrivningsperioder och att hon behövde byta yrkesbana på grund av psykisk ohälsa. Därtill berättade hon om att vara ofrivilligt singel vilket i högre utsträckning drabbar personer med psykisk ohälsa. I motsats till påfrestningarna pratade Mona också om livsglädje, gemenskap och att idag må väldigt bra trots erfarenhet av psykos.

Kerstin berättade om ett yrkesliv som i kombination med politiska uppdrag och ett stort ansvar för en dotter med psykisk ohälsa, ledde fram till en allvarlig utmattningsdepression. Hon berättade också om den långa vägen tillbaka men att hon idag ser väldigt ljust på tillvaron.
– Det här är ett nytt kapitel för mig och jag vet att jag måste ta det lugnt och inte kan stressa, men jag står på benen. Alla drabbas någon gång, och det finns alltid en utväg. Ta hand om dig, och bli en glad pensionär! sade Kerstin avslutningsvis.

Behandla psykisk ohälsa på samma sätt som somatiska besvär

Maria Larsson, tidigare äldreminister och idag landshövding i Örebro, inledningstalade och berättade bland annat om bakgrunden och initiativet till Hjärnkoll. Hon efterfrågar samma öppenhet kring psykisk ohälsa som den som råder gällande somatiska besvär.
– Med större öppenhet kan samhället skjuta till det som behövs för att alla människor ska kunna leva fungerande liv.

Även Susanne Rolfner Suvanto, som tidigare var regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre och som har ett stort engagemang för äldres psykiska hälsa, deltog under seminariet. Den största andelen självmord begås av äldre och Susanne underströk att det inte handlar om något annat än oupptäckta och obehandlade depressioner. Det är viktigt att äldre måste få bättre psykiatrisk vård menar hon.