”Det är aldrig för sent att börja må bättre”

I början av oktober anordnade Hjärnkoll ett frukostseminarium med temat psykisk ohälsa bland äldre, i Stockholm. Här tog framför allt två av våra seniorambassadörer, Henrik Söder och Hillevi Brändt, plats för att dela med sig av sina erfarenheter.

De berättade om allvarliga missgrepp inom vården, djup och långvarig sorg, och familjetrauman som aldrig riktigt fått komma upp till ytan. Men också om lycklig barndom, hopp och återhämtning, och vändpunkter som uppstår när vårdpersonal tillslut verkligen lyssnar på en och möter en med förståelse där man befinner sig.

-Ingenting är omöjligt, det kan alltid vända mot det bättre, sade Henrik.

Hillevi hade inför seminariet ställt sig frågan hur just äldre som mår dåligt vill bli bemötta.
-Jag kom fram till att det egentligen inte är någon skillnad på yngre och äldre, vi vill inte ha något särskilt. Oavsett ålder vill man bli tagen på allvar, sade hon.

Den psykiska ohälsan hos äldre måste bli mer synlig

På seminariet deltog även Susanne Rolfner Suvanto, regeringens tidigare utredare för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Hon slog fast att den psykiska ohälsan bland äldre måste bli mer synlig, när den största andelen självmord begås av äldre och depression framför allt drabbar personer i högre åldrar. Susanne har vid många tillfällen anlitat Hjärnkolls seniorambassadörer som föreläsare.
-Det händer något när man tar in den personliga berättelsen, axlarna sjunker en bit, man får nya insikter, sade Susanne Rolfner Suvanto.

Hjärnkolls seniorambassadörer är personer över 60 år som är utbildade för att föreläsa om sina erfarenheter av psykisk ohälsa ur ett äldreperspektiv. För mer information och bokning, följ länken.