Föreläsningar

Grunden till dina föreläsningar får du genom utbildningarna i Hjärnkolls regi. Här har vi samlat lite mer stöd till dig som är ute och föreläser.

 

Presentation av Hjärnkoll

Här finns en kort presentation av Hjärnkoll. Använd de delar av innehållet som du tycker passar dig och det sammanhang du föreläser i. Men glöm inte att det alltid är din egen berättelse och dina egna erfarenheter som bör lyftas fram.

Exempelpresentation Hjärnkoll

Presentationer – psykisk ohälsa och arbetsliv

Våra Powerpoint-presentationer kan vara till hjälp för dig som ska föreläsa om psykisk ohälsa i arbetslivet. Den ena riktar sig till chefer och den andra till skyddsombud och kollegor. Du kan också ladda ner en lathund som sammanfattar de viktigaste punkterna i handledningen ”Så gör du som chef”. Fundera och förbered hur du kan koppla samman dina egna erfarenheter till det som nämns i presentationerna och lathunden.

OBS. Powerpoint för chefer och arbetsgivare samt för skyddsombud och kollegor ska uppdateras. Beräknas klart 15 november.

Powerpoint-presentation för chefer och arbetsgivare
Lathund “Så gör du som chef” workshop (Word)
Powerpoint-presentation för skyddsombud och kollegor

Vanliga frågor och svar

Det finns några frågor som du som ambassadör behöver kunna svara på. Därför har vi samlat vanliga frågor och svar som du kan ta del av i det här dokumentet.

Frågor och svar om Hjärnkoll (Word)

Frågebatteri till publiken

När du som ambassadör är ute och pratar om kampanjen är det bra att ha en bunt frågor med dig till publiken. På så sätt kan du få igång en diskussion och ett engagemang. Vi vill att publiken ska förstå att man är delaktig till en förändring. Det ger också dig som föreläsare en stunds vila och utrymme för reflektion.

Frågebatteri (Word)

Övningar till publiken

Två exempel på övningar att ta med sig i en föreläsning för att få publiken att tänka på sitt eget agerande och flytta fokus från individproblem.

Allt är möjligt (Word)
Mediepussel (Word)

Utvärdering

Ett utvärderingsformulär med förslag på några frågor:

Utvärdering (Word)