Publika aktiviteter och manifestationer

Det är viktigt att Hjärnkolls frågor når ut till både målgrupp och allmänhet. Ett sätt att uppnå detta är att genomföra olika kampanjaktiviteter runt om i landet. När du ska arrangera en publik aktivitet eller manifestation finns det några råd att ha i bakhuvudet som kan underlätta.

Väck uppmärksamhet

Försök att utforma aktiviteten på ett sätt som får människor att haja till. Det är alltid bra om aktiviteten får förbipasserande att reagera och i bästa fall även får uppmärksamhet i press.

Ta plats på rätt ställe

Identifiera lokala events och samarbetspartners. Genom att befinna dig på platser som samlar mycket folk kan du synliggöra din aktivitet mot en bredare publik.

Bjud in kända profiler

Bjud in en känd profil till din aktivitet. Låt exempelvis en sportprofil, Ica-handlaren, prästen, videobutiksägaren eller lokalpolitikern säga några ord.

Ha roligt och gör det enkelt

Se aktiviteten som ett lustfyllt event snarare än kravfyllt, både för arrangörer och deltagare. Ofta räcker enkla medel för att få till något som intresserar många.

Ta del av fler och utförligare tips

Läs fler tips om att arrangera aktiviteter och manifestationer (Word-fil)
Tips och mallar för att skapa press av och kring manifestationen