Den våldsamma mediebilden

I Sverige har tre av fyra erfarenheter av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Trots att det är så vanligt är många rädda och tar avstånd från människor med psykisk ohälsa. En av förklaringarna till avståndstagandet ligger i mediedramaturgin kring våldsbrott.

 

Cementerar föreställningar om psykisk ohälsa

Problemet med den våldsamma mediebilden är att den cementerar uppfattningen om att psykisk sjukdom och brott har ett samband. Det är en väldigt förenklad bild av en komplex fråga.

Drabbar fler med psykisk sjukdom

Media beskriver en liten grupp individer utifrån aspekter som berör och påverkar långt fler människor som lever med psykisk sjukdom utan att begå våldsbrott.

Ger negativa konsekvenser för självbilden

Rapporteringen får negativa konsekvenser för självbild, tendensen att söka hjälp samt återhämtning. Det här gäller såklart alla människor som ännu inte har sökt hjälp. Liksom närstående.