Barnrättsdagarna 2019

9 april, 2019 - 10 april, 2019

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

Växa och må bra deltar med ett seminarium. Mer information kommer. Läs mer om Barnrättsdagarna.