Coachträff

8 mars, 2019 10:00

Inom projektet Växa och må bra utbildar och handleder NSPH verksamheter i metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Utbildningsprogrammet består av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019 och däremellan arbetsmöten med det egna teamet.

I varje utvecklingsteam finns en coach som leder förbättringsarbetet på hemmaplan. Coacherna har kontakt under utbildningsprogrammet och träffas ett par gånger för att få handledning från Växa och må bra, men också stöd och tips från sina coachkollegor från de andra teamen.

Våra coacher kommer från:

  • Ungdomsmottagningen i Borås
  • Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund
  • Misa Ung, Stockholm, stöd till ungdomar ut i arbete
  • Socialförvaltningen i Huddinge, boendestöd för unga vuxna