Utbildningsdag om förbättringar

18 mars, 2019 09:00

Den 18 mars samlas fyra team för den fjärde av fem utbildningsdagar tillsammans. Utvecklingsteamen är med i Växa och må bra:s utbildningsprogram som pågår från oktober 2108 till maj 2019. På dagens möte arbetar de vidare med att analysera nuläget och ringa in förbättringsområden.

De fyra teamen som tar del av NSPH och Växa och må bra:s utbildningsprogram består av personal och ungdomar från följande verksamheter:

  • Jämtlands Gymnasium Wargentin
  • Ungdomsmottagninen i Borås
  • Misa Ung
  • Boendestöd för unga vuxna i Huddinge kommun