Visa vägar till ökat inflytande den 7 maj 2019

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder den 7 maj, in till konferensen Visa Vägar – om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara utgångspunkt för utveckling av organisationer och bidra till förändring för enskilda människor.

Anmäl dig här

Konferensen vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.

Arrangeras av NSPH i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll

Preliminärt program

Programpunkter under dagen:

Välkomsthälsning och introduktion till dagen
Anki Sandberg, NSPH och Maria Kindefält Trygg, Riksförbundet Hjärnkoll

God och nära vård – varför och hur?
Anna Nergårdh, enskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård.

Från mottagare till medskapare med förtroende för vården
Vårdanalys

Under eftermiddagen är det möjligt att vara med på två sessioner med olika delseminarier

Session 1 – välj mellan:

  • Ta mig på allvar – ungas röster om vård och stöd
  • Psykisk ohälsa har ingen ålder
  • Peer support – så kan vård och omsorg förbättras med hjälp av egenerfarna stödpersoner

Session 2 – välj mellan:

  • Personliga berättelser om mötet med psykiatrin i ett nytt land
  • Patientforum – meningsfulla samarbeten mellan vård och brukare från NSPH i Skåne
  • Vägen tillbaka med Återhämtnings-guiden som verktyg