World Mental Health Day 2018

En inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga


Tid:
 10 oktober 2018, kl. 9.00 – 16.00
Registrering och kaffe/smörgås från 08.30
Plats: Globen Quality Hotell, Johanneshov

VISST GÅR DET!

Att många unga mår psykiskt dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare? Vilket stöd vill de själva ha?

Välkommen till en inspirationsdag i samarbete med unga där vi diskuterar vägar till förbättrad psykisk hälsa. Det blir en dag av tankeväckande föreläsningar och samtal med fokus på ny kunskap och konkreta lösningar. Dagen arrangeras av NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll.

Den vänder sig till alla som möter barn och unga i sin profession (som skolan, socialtjänsten, vårdcentraler och BUP) eller på annat sätt har nytta av kunskapen (som frivilligorganisationer, politiker, idrotts- och föräldraföreningar).

Programpunkter under dagen:

Från elitidrottare till utmattad – och vägen tillbaka
Linus Thörnblad, elitidrottare och föreläsare
Vår inledningstalare är Linus Thörnblad, en av Sveriges mest begåvade höjdhoppare som tvingades göra ett uppehåll i karriären på grund av psykisk ohälsa. Han kommer till World Mental Health Day och berättar om hur det är att leva under ständig press att prestera på topp, om utmattning, depression och om den tunga, men viktiga vägen tillbaka.

Ung och ha en diagnos – hur är det?
Melvin Rehnlund och Angelica Larsson, Hjärnkoll Ung
Hjärnkollambassadörerna Melvin (19 år) och Angelica (23 år) föreläser om sina erfarenheter av hur det är att vara ung och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Melvin berättar om hur han fick han diagnosen ADD och kunde hitta tillbaka till en fungerande skolgång, Angelica om hur livet med Aspbergers syndrom kan se ut i vardagen med skolan och relationer.

Att leva med psykisk sjukdom i familjen – far och son berättar
Johan och Mathias Boeryd, Hjärnkollambassadörer
Johan lever med bipolär sjukdom och föreläser utifrån sina erfarenheter av ett liv som ibland har varit som en berg- och dalbana. Mathias berättar om hur det varit att växa upp med en bipolär pappa, och om sin egen väg till en ADHD-diagnos.

Kvalitetsförbättrande arbete där unga ges inflytande
Projektansvariga och unga medarbetare, NSPH-projektet Växa och må bra
Projektets unga experter, 15-18 år, leder föredraget. De berättar om sitt arbete inom Växa och må bra och om projektets utbildningsprogram, som gör ungdomar delaktiga i utformning av vård och skola.

Uppdrag: självkänsla
Frisk&Fri

Hur värnar vi barnets rättigheter?
Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna
Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till ett fullvärdigt liv. Men vad innebär att något är en rättighet? Vad säger barnkonventionen, och hur kan den bli ett konkret stöd i arbetet med barn och unga? Emma förklarar och inspirerar till ett rättighetsbaserat förhållningssätt!

Paneldebatt – hur går vi vidare? Vad vill de unga?
Hur skapar vi konkreta lösningar för ökad psykisk hälsa hos unga – baserade på ungdomarnas erfarenheter? Hur ser vi till att fånga upp deras tankar – hur vet vi vad de frågar efter? Hur utformar vi stöd till unga som är tillgängligt och anpassat efter deras behov? Vi ser fram emot en intressant debatt kring detta och andra frågor som kommit upp under dagen.

Medverkande:

Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare
Jessica Ericsson, ledamot i Stockholms läns landsting för Liberalerna och ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri
Lina Hultqvist
, ordförande för Sveriges Elevkårer
Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet som sitter i riksdagens socialutskott.
Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero

Tankar kring dagen – reflektion och avslutning
Ing-Marie Wieselgren, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa
Ing-Marie är läkare och specialist i psykiatri samt projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Hon kommer reflektera över vad som har diskuterats under dagen och ge oss några tänkvärda ord på vägen.