Hantering av personuppgifter

Hjärnkoll värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du har rätt att bli tydligt informerad om hanteringen av dina personuppgifter.

Riksförbundet Hjärnkoll vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Ambassadörer

Vi samlar in vissa personuppgifter när du bli ambassadör via vårt ambassadörsregister. Där sparar vi förutom namn, adress och mejladress viss personlig information om dig som vi behöver för att kunna matcha dig som ambassadör mot uppdragsgivarens önskemål. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är ambassadör, men rensas bort om du inte längre vill vara ambassadör. Registret ligger i en särskild, lösenordsskyddad databas som hanteras av ett fåtal personer på kansliet. Vid matchningen förmedlas dina uppgifter vidare till uppdragsgivaren, men bara efter ditt godkännande. Om du som ambassadör vill veta vilka uppgifter vi har om dig, skriv till info@hjarnkoll.se.

Uppdragsgivare

Vi sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, dvs de som anlitar ambassadörer som föreläsare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande.

Foton och kommunikation

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att berätta om Hjärnkolls arbete. Vi försöker alltid att be om tillåtelse från de personer som förekommer på bild.

Hjärnkoll använder nyhetstjänsten Get a newsletter. Via den tjänsten skickar vi ut våra nyhetsbrev. Vi skickar bara ut till dig som aktivt samtyckt att få nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på en länk i slutet av nyhetsbrevet.

Hjärnkoll kan också komma att kommunicera med dig via sociala medier genom din e-postadress.

Övriga personuppgifter

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning, en föreläsning, ett seminarium eller ett annat arrangemang via vår webbsida eller via e-post. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen info@hjarnkoll.se eller ringa 08-120 488 20.

Du har också rätt att:

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen
  • Få personuppgifter överförda

Om du anser att Hjärnkoll har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen.