Informationsfolder

Vi har tagit fram en lättöverskådlig folder där vi informerar om vad vi gör och hur vi påverkar samhället inom psykisk ohälsa.

Ladda ner som pdf – NSPH folder

Beställ via info@nsph.se

Så vill vi ha det

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

NSPH Så vill vi ha det

Beställ via info@nsph.se

 

Lyssna på oss ungdomar

I intervjustudien Lyssna på oss ungdomar! berättar ungdomar på ett uppriktigt och befriande sätt om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten. Studien är genomförd av NSPH och Hjärnkoll för att få ökad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och hur de upplever sin situation.

Med Lyssna på oss ungdomar! vill vi lyfta fram barns och ungdomars röster och egna styrkor för att belysa deras egenmakt.

Ladda ner som pdf

Går att beställa i webbutiken utan kostnad, frakt tillkommer.

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

  • en inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

Vår inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Ladda ner som pdf 

Går även att beställa i 50 eller 100-pack, till en kostnad av 10 kronor/st + frakt

Beställ via info@nsph.se

Böcker, pdf:er och ljudfiler

Besök vår webbutik. Här kan du beställa rapporter, informationsmaterial och utbildningsmaterial. Det finns även nedladdningsbara pdf:er och ljudfiler.

Gå till webbutiken