Örebro NSPH

Örebro Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, ÖNSPH bildades i november 2008.

Medlemsorganisationer

 • Föreningen Attention
 • Föreningen Autism- och Aspergerföreningen
 • Föreningen Balans
 • Föreningen QvinnoQulan/RFHL, Föreningen för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
 • Föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS)
 • Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)
 • Föreningen Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd (SPES)
 • Föreningen Schizofreniförbundet (Lokalföreningen heter FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete)
 • Stiftelsen Fontänhuset
 • Föreningen SIMON
 • Föreningen Stjernan
 • Föreningen Anhöriga Hjälper Anhöriga (AHA)
 • Föreningen Verdandi

Verksamhet

Vid bildandemötet beslutade man att till landstinget framföra synpunkter på det dåliga bemötandet från personalen som många som kommer i kontakt med psykiatrin upplever.

I kontakter med landstinget vill nätverket trycka på behovet av att vi i intresseorganisationerna ska få vara med i den nya utbildningssatsningen som landsting och kommuner nu gör.

Nätverket har ansökt om verksamhetsbidrag från landstinget.