Anhörigprojektet – Vem hjälper den som hjälper?

Anhörigprojektet – Vem hjälper den som hjälper? Att vara anhörig till en närstående med psykisk ohälsa kan ställa stora krav i vardagen. Känslor som vanmakt, oro, kaos, skuld, ilska är vanligt. Forskning visar att många anhöriga drar ett stort lass och själva riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige har tre av fyra egen … Fortsätt läsa Anhörigprojektet – Vem hjälper den som hjälper?