Inom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig Egenerfaren Resurs, ska NSPH vara med och utveckla och etablera förutsättningarna för professionella kamratstödjare – en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Detta har prövats under flera år i andra länder som USA, Holland och England med stor framgång. NSPH ska under 2016-2018 ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt utbilda de första peer supportrarna i landet.  Utbildningsinsatsen sker i samarbete med fyra pilotlän – Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten – där de nyblivna peer supportrarna sedan anställs inom överenskommen verksamhet inom vården eller socialpsykiatrin. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Syftet med PEER Support är etablera peer support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll i Sverige samt öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med peer support. Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter. Tillsammans med forskningscentret CEPI i Lund har en referensgrupp för uppföljning och kvalitetssäkring etablerats, som ska studera resultatet av utbildningen och de påföljande peer support-verksamheterna.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om PEER Support – som brukare, vårdgivare, beslutsfattare eller socialpolitiskt engagerad!

Aktuellt:

Framtidskonferens i Stockholm

 

 

 

 

 

Efter tre års arbete inom PEER Support-projektet är det dags att berätta om de erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss. Konferensen sker i Stockholm den 28 januari (tidigare utannonserad datum har alltså ändrats).
Läs mer här

Utvärdering för peer support i socialpsykiatrin

Nu är utvärderingen kring peer support inom socialpsykiatrin i Stockholm färdig. Läs den här!
Läs mer här

Internationellt samarbete

Mellan den 28 maj och den 1 juni arrangerades den internationella konferensen IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) på flera platser i Europa. I Göteborg anordnades en så kallad “match”, där representanter från sju olika länder diskuterade peer support och dess framtid och utmaningar. På bilden nedan syns Eta Mulder från den nederländska organisationen Dimence.

För dig som är intresserad av peer support i Sverige finns det bland annat en utvärdering från Västra Götaland att läsa.
Positiv utvärdering om peer support

Kontakt:

Projektledare: Kjell Broström
kjell.brostrom@nsph.se samt 08-120 488 41

Kommunikatör: Martin Falkman
martin.falkman@nsph.se
 samt 08-120 488 40

Regionsamordnare: Sonny Wåhlstedt
sonny@nspig.se samt 070-459 91 15

Utbildningsansvarig: Filippa Gagnér Jenneteg
filippa@nsphig.se samt 070-344 63 39

 

 Läs mer: