Arbete pågår

Start för nytt utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans.

Programmet består av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019 och däremellan arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan. I det här utbildningprogrammet deltar team från:

  • Ungdomsmottagningen i Borås
  • Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund
  • Boendestöd för unga vuxna i Huddinge kommun
  • Misa Ung som ger stöd till unga vuxna på väg ut i arbetslivet

Teamen underöker sina mikrosystem

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna arbetar i team som representerar olika delar av verksamheten, inte minst ungdomar själva. Det unika med utildningsprogrammet är att även de som verksamheten finns till för deltar i utvecklingsarbetet. Elever, patienter, unga deltagare finns med i teamen när de arbetar med att utveckla verkamheterna. I gruppdynamiken uppstår mycket mervärde i form av förståelse för målgruppen och att man undviker att tolka verksamhetens behov med enbart ett vuxenperspektiv.

Karin Engberg, projektledare för Växa och må bra

– Vi är så peppade och är redan imponerade av vad alla i teamen bidrar med. Det är som att vi river flera hinder när vi för samman dessa tvärprofesionella grupper och bjuder in ungdomar, säger projektledaren Karin Engberg som är med och utbildar deltagarna.

– De börjar direkt prata över gränser och få förståelse för varandra utifrån sina olika perspektiv. Teamen blir ganska snabbt medvetna om olika utmaningar, förklarar hon. Klimatet i grupperna brukar präglas av förståelse och öppenhet. Här finns inga dumma frågor eller obehagliga sanningar som sopas under mattan. Tillsammans reflekterar de över varför nuläget är som det är i en öppen och kreativ miljö.

Ungdomarna i Växa och må bra:s unga redaktion är också med på utbildningsdagarna. De följer och rapporterar löpande om deltagarnas upplevelse av att vara med i detta utvecklingsarbete.

“Att prata om psykisk ohälsa är helt nytt för mig”

Gymnasieskolan Wargentin i Östersund är ett av fyra utvecklingsteam som är med i Växa och må bra:s utbildning under hösten 2018 och våren 2019. Simon går andra året på restauranglinjen och är med i teamet.

– Det är svårt att sätta ord på exakt vad det är jag har lärt mig idag. Att på ett nytt sätt se hur folk tänker. Så här brukar inte jag prata med folk, det är helt nytt för mig. LÄS MER »

"Inte så vanligt att vi unga får vara med och påverka"

Ungdomsmottagningen i Borås är ett av fyra utvecklingsteam som är med i Växa och må bra:s utbildning under hösten 2018 och våren 2019. Lianna är 18 år och med i utvecklingsteamet.

– Det som är mest intressant med det här projektet är att ungdomarna får vara med och påverka det som vi faktiskt är en del av, det är inte så jättevanligt. Jag tror att det kan göra stor skillnad. LÄS MER »

“Ser fram emot att jobba tillsammans med ungdomarna”

Ida Thorell är enhetschef på omsorgsverksamheten Misa som är ett av fyra utvecklingsteam som är med i Växa och må bra:s utbildning under hösten 2018 och våren 2019.

– Jag ser fram emot att arbetsgruppen ska börja jobba ihop sig tillsammans med ungdomarna och försöka hitta en bra väg framåt. LÄS MER »

“Ungdomsperspektivet är grejen”

Joakim Brådenmark jobbar på omsorgsverksamheten Misa som är ett av fyra utvecklingsteam som är med i Växa och må bra:s utbildning under hösten 2018 och våren 2019.

– Det som är mest intressant med det här projektet är att ungdomarna får vara med och påverka det som vi faktiskt är en del av, det är inte så jättevanligt. Jag tror att det kan göra stor skillnad. LÄS MER »