Team utbildas 2018/2019

Inom projektet utbildar och handleder NSPH verksamheter i metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetar med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som vill arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet.

Under prpjektår 3 2018/2019 utbildar vi fyra nya team från Stockholm, Östersund och Borås. Dessa team kommer att presentera sina förbättringsområden i maj 2019.

De deltagande verksamheterna projektår 3:

  • Ungdomsmottagningen i Borås
  • Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund
  • Misa Ung, Stockholm, stöd till ungdomar ut i arbete
  • Socialförvaltningen i Huddinge, boendestöd för unga vuxna
Arbete pågår

Start för nytt utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »