Deltagare på kurs i inflytande 29 september

Utbildning i inflytande engagerar unga

Vi vill stärka ungdomar att framföra sina åsikter, prova argument i diskussioner men även att lyssna på andra. Därför har vi tagit fram en kurs i inflytande.

Projektledare Karin Engberg har burit idén om en inflytandeutbildning en längre tid, efter att ha sett hur det ofta kan bli ojämnt när unga och vuxna ska samarbeta.

– Som ung är det inte lätt att få sin röst hörd i samtal med vuxna, trots att de vuxna kanske har all intention att lyssna, menar hon. Hur gör man för att våga ta ordet, ta ställning, säga sin åsikt? Hur lyssnar, argumenterar och kanske till och med ändrar jag mig utan att känna mig överkörd?

En av de som deltog i utbildningen var Sohelia, 18 år:
– Vi har fått bra verktyg att ha med oss, både som grupp och privat. Jag är otroligt tacksam för att ha fått vara med.

Foto: Per Myrehed