Låt oss coacha ert utvecklingsarbete!

Anmäl din verksamhet till Växa och må bra:s utbildning i att utveckla verksamheter tillsammans med unga i åldrarna 13- 25 år. Vi erbjuder 6 verksamheter inom BUP, ungdomsmottagning, skola eller socialtjänst att delta i förbättringsarbete. Vi vänder oss till er som brinner för verksamhetsutveckling. LÄS MER »

Redaktionen medverkar i podd

Växa och må bra:s redaktion har intervjuat jämnåriga om hur det är att söka hjälp för psykisk ohälsa. Resultatet av deras engagerade arbete kan höras i denna podd där de som intervjuats får komma till tals. I avsnittet hör ni också ungdomsforskaren Katrin Häggström Westberg från högskolan i Halmstad. LÄS MER »

Tips för sommarlovet

Växa och må bra-redaktionen ger lite tips på vad man kan göra för att få ett grymt sommarlov, oavsett väder! LÄS MER »

Undvik stress innan sommarlovet

För många som går i skolan innebär de sista veckorna innan sommarlovet en massa kurser som ska bli klara och slutbetyg som ska sättas. Då är det viktigt att komma ihåg att inget är viktigare än hälsan! Se till att du får ordentligt med avkoppling, både i form av sömn och vila men också att umgås med vänner och familj och göra roliga saker. LÄS MER »

Emma, Filippa och Junior till NPF-forum!

Emma, Filippa och Junior, 15-17 år, är värdar för detta seminarium. Alla ingår de i Växa och må bra:s unga redaktionsgrupp. NPF-forum 2018 berättar de om sitt arbete i projektet, visar filmer och trycksaker som de varit med och producerat och ställer frågor till tre unga föreläsare. LÄS MER »

Att vara ung - största risken för att må dåligt

Katrin Häggström Westberg inleder seminariet ”Konsten att söka hjälp och stöd vid psykisk ohälsa – ungdomars upplevelser och hjälpsökande beteende” på Barnrättsdagarna i Örebro 24-25 april med att förklara den största risken för att drabbas av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom – att vara ung. LÄS MER »

Forskare: Svårt att få hjälp

– Det finns en okunskap bland unga om vad psykisk ohälsa är. De har svårt att värdera sitt mående. De vet att de mår dåligt men inte om det är tillräckligt för att få kvalificerad hjälp, säger Katrin Häggström Westberg, doktorand på Högskolan i Halmstad. LÄS MER »

Reportage om BUP

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Vår redaktion åkte till Barn- och ungdomspsykiatrin i Farsta utanför Stockholm och pratade med en enhetschef, en sjuksköterska och en psykolog på deras mottagning. LÄS MER »

”Tonåringar är jäkligt roliga att ha att göra med!”

– Jag är bara där och är mig själv. Jag har ingen agenda. Ungdomar är fantastiska på att känna av om man har det. Det behövs så lite för att nå dem, var bara den du är, säger Katarina "Kacka" Sundbaum familjebehandlare på socialtjänsten i Umeå. LÄS MER »

Möt ungas psykiska ohälsa med lyhördhet

DEBATT 2018-01-02: BUP erbjuder mer vård än någonsin tidigare för att klara att möta den växande psykiska ohälsan hos unga. Men vuxenvärlden i allmänhet och psykiatrin i synnerhet måste bli bättre på att lyssna på barn och unga som mår dåligt. LÄS MER »

Socialtjänsten - ett skyddsnät

Socialtjänsten är en del av samhällets sociala skyddsnät. Det betyder att om du inte har tillräckligt med stöd hemma så ska samhället, genom din kommun, erbjuda hjälp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden. Det står i socialtjänstlagen. LÄS MER »

Reportage om socialtjänsten

Vad gör man om man behöver hjälp från socialtjänsten? Vår redaktion åkte till Socialtjänsten i Huddinge utanför Stockholm och pratade med två socialsekreterare. LÄS MER »

Kort om diagnoser

Det finns en massa fördomar kring psykisk ohälsa i allmänhet och kanske speciellt om psykiatriska diagnoser. Växa och må bra:s redaktion lär sig om psykiatriska diagnoser och sammanfattar lite av vad de lärt sig i korta filmer. LÄS MER »

NPF - vad är det?

NPF är ett samlingsnamn för flera diagnoser. ADHD är ett exempel på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Andra diagnoser som ryms inom begreppet NPF är autismspektrumtillstånd (ASD), språkstörningar, intellektuella funktionsnedsättningar, dyslexi och dyskalkyli, Tourettes syndrom och tics. LÄS MER »

Så fungerar elevhälsan

Alla barn och ungdomar kan behöva lite hjälp ibland. Vet du om att du har tillgång till elevhälsan från det att du börjar skolan till att du slutar gymnasiet? I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog. De finns där för att du ska må bra och klara skolan så bra som möjligt. LÄS MER »

Reportage om elevhälsan

På varje skola ska det finnas tillgång till specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer. Vår redaktion åkte till Fryshusets gymnasium och pratade med några ur deras elevhälsoteam. Se reportaget här. LÄS MER »

"Lou är min förebild"

Scott: "Jag ska berätta om en person som inspirerar mig och som får mig att må bra mentalt. Jag anser att det har stor betydelse vad du läser och hör, om det är på instagram eller i matsalen, och bara genom att omge dig av bra vänner kan ni lyfta och få varandra att må bättre." LÄS MER »

“Djur dömer inte”

Catharina Olsson är 25 år och har diagnoserna Asperger och tvångssyndrom. Hon är ambassadör och föreläsare för organisationen Hjärnkoll, som jobbar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa i samhället. För henne har djur varit ett stort stöd när hon varit som sjukast. LÄS MER »

Kunskap minskar oro

När en förälder inte mår bra så påverkar det hela familjen. Trots det så är det få barn och unga med psykiskt sjuka föräldrar som får den hjälp som de behöver. Med rätt stöd och information till barnen kan man både hjälpa dem att må bättre och minska deras oro. Det visar forskning från Malmö Högskola. LÄS MER »
Foto: Privat

Det finns hopp om framtiden

“Det finns hopp om framtiden. Alltid.” Personen som står mig närmst, och som varit med mig i vått och torrt är ingen annan än jag själv. Jag har personligen på senaste tiden inte mått så bra. Det har varit jättetufft vissa stunder, men jag har blivit bättre på att känna av vad som är bra […] LÄS MER »

Våga vara vuxen

Nytt material till vuxna! Goda råd från ungdomar själva till vuxna som vill visa att ni bryr er. Kanske är du förälder eller möter barn i ditt arbete. Vare sig allt verkar bra eller du oroar dig är det viktigt att visa att du bryr dig. Det syns ju inte alltid på utsidan hur man mår. LÄS MER »

Pappa lärde mig älska det liv jag har

Hej mitt namn är Junior och jag ska berätta om en man som har gjort mitt liv enklare, smartare och att jag blivit bättre på allt. Mannen – legenden i mitt liv – är Somsak, min pappa. Han är 50 år gammal, kommer från Thailand och har bott i Sverige snart 18 år. Pappa visar kärlek med ord och varenda ord han säger menar han. LÄS MER »

Det behövs både humor och allvar

Anna är mamma till två tjejer på 13 och 18 år. Här delar hon med sig av erfarenheter och råd. – Ibland kan vi titta på varandra i de här situationerna och bara garva, asflabba. Det behövs både humor och allvar och en massa förlåt och kramar. LÄS MER »

Det är okej att känna

– Vi är öppna för varandra och försöker att både visa och prata om känslor. Barnen får alltid komma till mig när de är ledsna eller arga. Men inte slåss eller säga fula saker förstås. Det är okej att känna och vad du känner kan ingen ta ifrån dig. Där har jag faktiskt lärt dem något. LÄS MER »

Hjälp, råd och stöd

Så funkar BUP

Så får du rätt stöd i skolan

Stöd och hjälp i socialtjänsten

5 tips: Bli din egen bästa vän

Se filmen om förbättringar i skola, socialtjänst och psykiatri.

Rebecca Anserud ambassadör i Hjärnkoll

“Det fanns inte en enda vuxen som såg mig”

 

“Börja lite mindre seriöst”

“Prata med oss som jämlikar”

“De finns där om jag behöver dem”