Beställ material och utbildning i inflytande och förbättringar

Från januari 2019 beställs Växa och må bra:s material och utbildningar via info@nsph.se. Men inom kort kommer NSPH att ha en helt ny beställningsrutin på webben för alla produkter.

Förutom skrifterna “När livet kunde varit bättre” och “Våga vara vuxen” erbjuder vi ett gediget utbildningsprogram med coachning och handledning. Programmet vänder sig till verksamheter för barn och unga som vill utveckla verksamheten tillsammans med målgruppen. Utbildningen sker i tvärprofessionella team och bygger på att ungdomar med erfarenhet från verksamheten deltar.

Välkommen med dina beställningar till info@nsph.se!

Ta mig på allvar (2019)

ARBETSBOKEN: En kurs i inflytande från Växa och må bra! För att må bra är det viktigt att ha inflytande, känna sig delaktig och ha makten att påverka sin situation. För alla som vill träna sig till ökat inflytande. LÄS MER »

Våga vara vuxen (2018)

Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. Lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. LÄS MER »

När livet kunde varit bättre (2018)

Den här lilla skriften innehåller tips från ungdomar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till andra ungdomar. Materialet har arbetats fram tillsammans med målgruppen. LÄS MER »
Deltagare på kurs i inflytande 29 september

Utbildning i inflytande engagerar unga

Vi vill stärka ungdomar att framföra sina åsikter, prova argument i diskussioner men även att lyssna på andra. Därför har vi tagit fram en kurs i inflytande. En av de som deltog i utbildningen var Sohelia, 18 år. LÄS MER »
Arbete pågår

Start för utbildningsprogram!

Den 22 oktober hade vi nöjet att samla fyra nya utvecklingsteam till den första av fem heldagsträffar tillsammans. Programmet består förutom av gemensamma utbildningsdagar i Stockholm från oktober 2018 till maj 2019, också arbetsmöten med det egna teamet på hemmaplan däremellan. LÄS MER »

Se filmen om utbildningsprogrammet

Den här filmen beskriver hur vi i projektet Växa och må bra använder metoder för att ungdomar ska bli delaktiga i utvecklingsarbete. Vi visar hur skola, socialtjänst och psykiatri kan arbeta för att involvera barn och unga i sitt systematiska kvalitetsarbete. LÄS MER »

Se filmen om förbättringar i skola, socialtjänst och psykiatri 2016/2017.