Se filmen om förbättringar!

Den här filmen beskriver hur vi i projektet Växa och må bra använder metoder för att ungdomar ska bli delaktiga i utvecklingsarbete. Vi visar hur skola, socialtjänst och psykiatri kan arbeta för att involvera barn och unga i sitt systematiska kvalitetsarbete. Medverkande i filmen var med i utbildningsprogrammet 2016/2017.